Plutovænget i Sønderris

Natur og fællesskab

Om området

Sønderris fungerer som en forstad til Esbjerg, og her finder man forskellige typer af boliger, herunder mange nybyggede parcelhuse.

Bydelen ligger tæt på de rekreative områder der strækker sig hele vejen ud til Ho Bugt og til stranden langs Vestkysten. I Sønderris er der fokus på sundhed, og der er netop etableret en motionssti som hedder Energistien.

 

I Sønderris er der en aktiv sports- og idrætsforening og i det hele taget mange idrætsaktiviteter. Det nærliggende idrætscenter i Guldager bruges også til mange fritidsaktiviteter. Derudover er der mange fællesaktiviteter i form af for eksempel Sankt Hans-arrangementer, juletræsfest, fællesspisning og nytårsmarch.

På den nærliggende beboer- og aktivitetsgård Midtgård, er der tilbud om dyrehold, økologisk landbrug og værkstedsaktiviteter.

Antal indbyggere

Ca. 4.000

 

Placering

Nord for Esbjerg

Se video over området

På kortet kan du se de nærmeste skoler og daginstitutioner og få et indtryk af området

Grunden Plutovænget 26 er solgt tilbage til Esbjerg Kommune og genudbydes hermed.

 

Grunden sælges for højeste bud, dog minimum til 732.063 kr. som anført i skemaet nedenfor.

 

Bindende bud skal fremsendes via sikker mail og skal være Køb & Salg af kommunal ejendom i hænde senest tirsdag den 9. februar 2021 kl. 12. Mærk mailen ”Plutovænget 26”.

 

Budmateriale indeholdende budskema, orienteringsskrivelse og link til afsendelse af sikker mail, kan rekvireres hos Køb & Salg af kommunal ejendom, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf. 7616 1302 / lobb@esbjerg.dk.

 

Se øvrigt salgsmateriale under "flere informationer" nedenfor.

Genudbud af 

Plutovænget 26

Sidste frist for indsendelse af bud:

 

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 12

 

 

Byggegrunde i Sønderris